Activitat nº1

Analitzar un spot. Cada parella haurà d'analitzar un spot diferent i llavors posarem el treball en comú. Per fer l'anàlisi cal que ompliu aquesta graella.


1. Quin producte estan anunciant?

Formatge.

2. Missatge visual del spot(què es veu).

Es veu[[#| una]]external image arrow-10x10.png rata que surt del seu cau i troba una ratera amb formatge menja el formatge després puja a sobra de la ratera i la ratera atrapa ala rata . Quan est`a atrapada respira i comença a fer peses fins que aconsegueix sortir de la ratera i quan surt es va a menjar formatge.

3. Missatge escrit (què es llegeix)

Nolan`s chedar strong .

4. Missatge auditiu (què diuen).

No diu res de res.

5. Hi ha música?

si hi han 4 músiques. .


Activitat nº2: Canviar el so d'un anunci .

Cal que escolliu un anunci. Es tracta de modificar el so de l'anunci original per un altre creat per vosaltres. Cal que penseu molt bé què direu, quan ho direu i com. Si voleu podeu escriu el diàleg aquí sota.


P- Ohh!! una casa de ratolins
M - Eh!! un ratolí.
P-Una ratera!
M- Ves en compte!!
P-oh! que és espavilat.
M- No, no, no ,pugis a la ratera!
P- Em sembla que està mort!!.
M- Ohh!! està respirant. it`s magic .
P - Sembla que fa peses .
M - Aquest formatge dóna força.


Activitat nº3: Crear un anunci.

Cada parella decidirà que vol anunciar, a on, com, què dirà...etc. per poder-lo gravar amb la càmera de vídeo. Ompliu aquestes preguntes que us serviran d'orientació.

Què voleu anunciar?


Guió de l'anunci?

Què veurem i què escoltarem? Plans, persones, ubicació..veu

Hi haurà text a l'anunci?

Hi haurà sons?