Activitat nº1

Analitzar un spot. Cada parella haurà d'analitzar un spot diferent i llavors posarem el treball en comú. Per fer l'anàlisi cal que ompliu aquesta graella.


1. Quin producte estan anunciant?

Un formatge

2. Missatge visual del spot(què es veu).

Es veu una rata que surt del seu cau per anar a buscar un formatge i la ratera agafa a la rata i després la rata fa peses fins que la rata aconsegueix sortir

3. Missatge escrit (què es llegeix)

Nolan´s cheddar seriously strong

4. Missatge auditiu (què diuen).

No diuen res

5. Hi ha música?

Si,hi ha tres tipus de música sobre lo que va pasan


Activitat nº2: Canviar el so d'un anunci .

Cal que escolliu un anunci. Es tracta de modificar el so de l'anunci original per un altre creat per vosaltres. Cal que penseu molt bé què direu, quan ho direu i com. Si voleu podeu escriu el diàleg aquí sota.


-mmmmmmmmm quina bona olor mes bona avera que sara.OOOO un formatge el provare mmmm que bo.AAAAAAAAAAAAAAAAAA.Que fort elformatge ma donat molta força.

Activitat nº3: Crear un anunci.

Cada parella decidirà que vol anunciar, a on, com, què dirà...etc. per poder-lo gravar amb la càmera de vídeo. Ompliu aquestes preguntes que us serviran d'orientació.

Què voleu anunciar?


Guió de l'anunci?

Què veurem i què escoltarem? Plans, persones, ubicació..veu

Hi haurà text a l'anunci?

Hi haurà sons?