Activitat nº1 : Analitzar un anunci.

Cada parella haurà d'analitzar un anunci diferent i llavors posarem el treball en comú. Per fer l'anàlisi cal que ompliu aquesta graella.


1. Quin producte estan anunciant?

El producte que estan anuncian es reciclar.
2. Missatge visual de l'anunci (què es veu).
Una escombraries flors ,camio i casa

3. Missatge escrit (què es llegeix).

Fàcil, si hi va,bé.,Si no hi va , no ve.

4. Missatge auditiu (què diuen).

Fàcil, si hi va,bé.,Si no hi va , no ve.

5. Hi ha música? SiActivitat nº2: Canviar el so d'un anunci .Cal que escolliu un anunci. Es tracta de modificar el so de l'anunci original per un altre creat per vosaltres. Cal que penseu molt bé què direu, quan ho direu i com. Si voleu podeu escriu el diàleg aquí sota.


G- Si regas va bè Si no regas no ve. P les flors son molt importants per la vida I si esmoren perdem oxigen.Activitat nº3: Crear un anunci.


Cada parella decidirà que vol anunciar, a on, com, què dirà...etc. per poder-lo gravar amb la càmera de vídeo. Ompliu aquestes preguntes que us serviran d'orientació.
Què voleu anunciar? Pel.lícules
Què veurem i què escoltarem?
Al tobogan del parc del firal
musica o sons i la nostre veu


Hi haurà text a l'anunci?

Anem al

G- Ja disponible en tablets, mòbils,ordinadors i televisions.

Un CD anem a mirar la pel.liHi haurà sons?si