Activitat nº1 : Analitzar un anunci.

Cada parella haurà d'analitzar un anunci diferent i llavors posarem el treball en comú. Per fer l'anàlisi cal que ompliu aquesta graella.


1. Quin producte estan anunciant?Coca cola


2. Missatge visual de l'anunci (què es veu).Pares i els seus fills

3. Missatge escrit (què es llegeix).La felicitat sempre te resposta

4. Missatge auditiu (què diuen).Entre tots els nens de l'escola es diuen que els seus pares són: massa grans,te dos pares...

5. Hi ha música?SiActivitat nº2: Canviar el so d'un anunci .


Cal que escolliu un anunci. Es tracta de modificar el so de l'anunci original per un altre creat per vosaltres. Cal que penseu molt bé què direu, quan ho direu i com. Si voleu podeu escriure el diàleg aquí sota.t'ha dit?


A- mama saps que m'ha dit la meva amiga?
B- que t'ha dit?
A-que vindrà a casa a jugar
B- però n'hem de parlar
A-l a meva amiga m'ha dit perquè m'agrada tant fer puzzles
B- però qui t'ho ha dit?
A- la meva amiga
A- avui el nen pel roig m'ha dit que perquè tinc el pel pinxo , m'ha dit que es mol estrany
B- qui t'ho ha dit aixó?
A- ja t'ho he dit
A-avui una nena del cole m'ha dit perquè tinc el cabell pelroig
B- hi et puc fer una pregunta?
B- si poguessis canviar canviaries
A- no!
B- no!
A- no!
B- no!
B i A- no importa com siguisActivitat nº3: Crear un anunci.

Cada parella decidirà que vol anunciar, a on, com, què dirà...etc. per poder-lo gravar amb la càmera de vídeo. Ompliu aquestes preguntes que us serviran d'orientació.


Què voleu anunciar? pilotes (futbol,voleibol i basquet)

Guió de l'anunci?

A-La millor fotocopiadora del món!
B-Va si fotocopiem alguna cosa!
A-D'acord!
B- Jo fotocopio el meu dibuix!
A-I jo el meu!
A-B- Si vols fotocopiar aquesta fotocopiadora hauràs de comprar
Què veurem i què escoltarem? Plans, persones, ubicació...
La fotocopiadora de l'escola i nosaltes dos al costat . on hi ha la fotocopiadora del'escola.

Hi haurà text a l'anunci? La millor fotocopiadora del món!!

Hi haurà sons?Si